รับถ่ายเอกสาร  พิมพ์งานและเข้าเล่มเอกสาร  เคลือบบัตร
รับพิมพ์นามบัตร ออกแบบแผ่นพับ ใบปลิว เมนูอาหาร
รับออกแบบปกงานหนังสือ  ผลงานวัตกรรม คศ.3
รับสอนติวภาษาอังกฤษ ป.2- ป.6
ที่อยู่  1015/14 หมู่บ้านประมวญดี ซ.2 ต. วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 
โทร. 039 - 525521 มือถือ 089 – 6043190

ผลงานปกนวัตกรรมวิชาภาษาไทยบางส่วนที่เผยแพร่
ปกผลงานนวัตกรรม เรื่อง กระต่ายน้อยแสนซน ที่ออกแบบโดยบ้านครูเหมียว

ปกผลงานนวัตกรรม เรื่องผูกไมตรีเมื่อสีไปตราด ที่ออกแบบโดยบ้านครูเหมียว


แบ่งบันกับครูเหมียวอัพเดทตลอดทุกวัน